Dewasa ini adalah perkara yg besar, bagaimana tidak nasihat itu juga jalan para nabi untuk mengingatkan para umatnya dan cara menegakkan AgamaNya.

Addinu nasihah.

Jika nasihat mulai kendor, akan longsorlah agama ini, kejahatan pada diri ini kejahatan pada orang lain kejahatan kepada Tuhan tak terelakkan lagi.

Nasihat ini menghindarkan kita dari kerugian, nasihat bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi juga untuk orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri dan supaya kebenaran ini diangkat bersama-sama sebagai payung hidup meluruskan jalan hidup tetap pada fitrohnya.

Keengganan menasihati itu bagai kekikiran keengganan menerima nasihat bagai kesombongan.

Hati ini hendaklah rendah agar tetap menerima guyuran nur Tuhan

 

 

Iklan